Technik administracji

Technik administracji

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry

Organizacja zajęć

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

– sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

– prowadzenia postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

– urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, 

– sądach, 

– podmiotach gospodarczych, 

– firmach ubezpieczeniowych, 

– bankach, 

– urzędach skarbowych.


SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik administracji 334306 z popularyzacją zagadnień BHP

Cykl kształcenia: 4 semestry (2 lata)

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

50

6

Podstawy ekonomii

20

20

7

Elementy statystyki

20

20

8

Zarys wiedzy o państwie i prawie

20

20

9

Przepisy prawa cywilnego

20

30

50

10

Przepisy prawa pracy

20

15

20

55

11

Przepisy prawa administracyjnego

20

25

25

70

Ogólna liczba godzin

135

90

70

45

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

12

Technika i praca biurowa

30

50

30

110

13

Postępowanie w administracji

25

55

70

150

14

Szkolenia i usługi w BHP

20

25

45

15

Finanse publiczne

35

35

Ogólna liczba godzin

30

75

105

130

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

320

320

Egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru


Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

Zainteresowala Cie nasza oferta? zamow nasz newsletter!

Kontakt

ul. Staszica 5 20-081 Lublin
tel. 81 446 79 49; 730 469 777
Infolinia: 609 900 423
Dzial szkolen: 693 843 697
Poniedzialek - Piatek 8:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00