Technik rachunkowosci

Technik rachunkowości

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik rachunkowości z obsługą spółek

Symbol cyfrowy zawodu: 431103 

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy. 

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System dzienny: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach rannych a kończą w godzinach popołudniowych.

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

System wieczorowy: zajęcia realizowane są w dni powszednie, rozpoczynają się w godzinach popołudniowych a kończą w godzinach wieczorowych.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 

– prowadzenia rachunkowości,

– rozliczania danin publicznych,

– rozliczania wynagrodzeń,

– rozliczania składek pobieranych przez ZUS,

– prowadzania analizy finansowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : 

– biurach rachunkowych,

– towarzystwach ubezpieczeniowych,

– dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw, 

– urzędach skarbowych, 

– bankach.

AU.36. Prowadzenie rachunkowości

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

 

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

20

20

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

20

20

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

15

5

Język angielski zawodowy

20

30

50

6

Podstawy ekonomii

20

20

7

Elementy statystyki

20

20

8

Podstawy działalności i rozliczania spółek

10

20

30

9

Rachunkowość

20

65

85

10

Wynagrodzenia

20

20

40

11

Podatki i rozliczenia z ZUS

20

20

40

Ogólna liczba godzin

135

105

60

40

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

11

Technika i praca biurowa

30

40

70

12

Prowadzenie rachunkowości i finansów spółek

20

20

40

12

Prowadzenie biura rachunkowego

20

95

115

13

Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

115

115

Ogólna liczba godzin

30

60

115

135

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

160

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.36 odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.65 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza)

Zainteresowala Cie nasza oferta? zamow nasz newsletter!

Kontakt

ul. Staszica 5 20-081 Lublin
tel. 81 446 79 49; 730 469 777
Infolinia: 609 900 423
Dzial szkolen: 693 843 697
Poniedzialek - Piatek 8:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00