Czerwiec 2020 - Szkoła Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW