Admin, Autor w serwisie Szkoła Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW