Kurs asystencko-sekretarski

Kurs kierowany do osób, które pracują lub mają w planach pracę w administracji oraz dla wszystkich zainteresowanych zgłębieniem zagadnień dotyczących zarządzania biurem. Uczestnik kursu będzie dysponował wiedzą, którą wykorzysta
w praktyce: nabędzie umiejętność organizacji swojego stanowiska pracy, zgłębi informacje z zakresu etyki zawodu, prawa administracyjnego i prawa pracy, będzie sprawnie używał urządzeń biurowych. Kurs administracyjno-biurowy daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy, podniesienia kwalifikacji, zdobycia umiejętności przydatnych w dalszej karierze zawodowej. Realizujemy go w formie teoretycznej – wykład prowadzony przez trenera oraz praktycznej – warsztaty komputerowe.

Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat i zaświadczenie MEN. Zachęcamy do zapoznania się
z programem:

 1. Elementy prawa administracyjnego
 • administracja publiczna, prawo administracyjne, podstawowe pojęcia,
 • źródła prawa administracyjnego,
 • akt administracyjny,
 • postępowanie administracyjne,
 • sądowa kontrola decyzji i postanowień.
 1. Czynności biurowe
 • redagowanie pism i listów, pisanie raportów,
 • prawo pracy,
 • prowadzanie dokumentacji pracowniczej,
 • ochrona danych osobowych i archiwizacja akt osobowych,
 • czynności kancelaryjne w sekretariacie,
 • fazy obiegu pism,
 • minimum na temat korespondencji,
 • zarządzanie czasem,
 • szefowie i asystentki,
 • współpracownicy i interesanci,
 • rozmowy telefoniczne,
 • delegacje służbowe, krajowe i zagraniczne.

Zainteresowała Cię nasza oferta? Zamów nasz newsletter!

Kontakt

ul. Staszica 5 20-081 Lublin
tel. 81 446 79 49; 730 469 777
Infolinia: 609 900 423
Dział szkoleń: 693 843 697
Poniedziałek - Piątek 8:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00