Kurs „Obsługa sklepu zoologicznego/Sprzedawca w sklepie zoologicznym”

KURS OBSŁUGA SKLEPU ZOOLOGICZNEGO/SPRZEDAWCA W SKLEPIE ZOOLOGICZNYM

( 50 godzin ; 549 PLN )

 

Kurs kierowany do osób pragnących zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć umiejętności praktyczne i teoretyczne, które umożliwią podjęcie pracy w zawodzie akwarysty, terrarysty, opiekuna zwierząt, pracownika salonu pielęgnacyjnego dla zwierząt, obsługi hotelów dla zwierząt, a przede wszystkim obsługi sklepów zoologicznych, w tym doradców klienta.

Rynek zoologiczny jest coraz prężniej rozwijającym się sektorem gospodarki, która wymaga wysokiej klasy pracowników posiadających doświadczenie oraz niezbędną do pracy wiedzę. Ukończenie kursu będzie również atutem dla osób szukających pracy jako hodowcy zwierząt gospodarskich, domowych, futerkowych, laboratoryjnych, ptaków; opiekunowie zwierząt dzikich, domowych, w transporcie; technicy hodowcy zierząt, treserzy zwierząt cyrkowych, sprzedawcy.

Cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat i zaświadczenie MEN.
Zachęcamy do zapoznania się z programem:

 1. Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt towarzyszących – 8 h
 • komórka
 • tkanka
 • narządy
 • układy: krwionośny, pokarmowy, oddechowy, moczowo-płciowy, szkieletowy, mięśniowy, nerkowy, dokrewny
 • narządy zmysłów
 • zaburzenia prawidłowego funkcjonowania układów i stan choroby
 1. Warunki utrzymania i żywienie organizmów wodnych – 5h
 • typy zwierząt hodowanych akwaryjnie
 • parametry niezbędne dla życia
 • parametry szczegółowe dla określonych rodzin zwierząt
 • sposoby zapewnienia odpowiednich warunków do życia
 • wymagania żywieniowe zwierząt
 • preferencje pokarmowe zwierząt
 • podstawy akwarystyki i terrarystyki
 1. Chów i żywienie gadów i płazów – 5h
 • Różnice anatomiczne i fizjologiczne pomiędzy gadami, płazami, pajęczakami, owadami i mięczakami
 • Parametry terraryjne dla określonych gatunków zwierząt
 • Rodzaje pobieranych pokarmów oraz sposób ich podawania
 1. Warunki utrzymania i żywienie ptaków ozdobnych – 5h
 • anatomia ptaków
 • budowa układu pokarmowego i preferencje pokarmowe ptaków
 • warunki bytowe ptaków
 • higiena i profilaktyka zdrowia ptaków
 1. Warunki utrzymania i żywienie gryzoni – 5h
 • anatomia gryzoni
 • preferencje pokarmowe gryzoni
 • żywienie zwierząt o specyficznych wymaganiach żywieniowych
 • warunki bytowe gryzoni
 • higiena i profilaktyka zdrowia gryzoni
 1. Szczegółowe żywienie psów i kotów – 7h
 • różnice żywieniowe psów i kotów
 • preferencje pokarmowe poszczególnych ras
 • znaczenie suplementacji
 • witaminy
 • pokarmy dodatkowe
 • wskazania i przeciwwskazania stosowania odpowiednich karm
 • zasady analizy składu karmy
 • karmy weterynaryjne
 • choroby związane z układem pokarmowym
 1. Pielęgnacja i profilaktyka zdrowotna zwierząt – 5h
 • pielęgnacja włosów i sierści zwierząt
 • pielęgnacja pazurów i łap zwierząt
 • pielęgnacja okolic uszu, oczu, nosa i pyska
 • witaminy i minerały
 • kąpiel zwierząt
 • pasożyty zwierzęce
 1. Marketing i podstawy zarządzania – 3h
 • prawo popytu i sprzedaży
 • prezentacja produktu
 • gospodarowanie czasem
 • priorytetyzacja zadań
 • zasady współpracy z dostawcami
 • umiejętności rozmowy z klientem (techniki interpersonalne, retoryka, perswazja, negocjacje, kultura osobista)
 • zasady FIFO
 1. Wykaz gatunków i ras zwierząt – 3h
 • przepisy dotyczące zwierząt
 • gatunki chronione
 • postępowanie z chronionymi zwierzętami
 • CITES
 1. Choroby zwierząt i zoonozy – 5h
 • choroby zwierząt (bakteryjne, pasożytnicze, wirusowe)
 • zapobieganie szerzeniu się chorób
 • leczenie profilaktyczne i zachowawcze
 • zasady współpracy z weterynarzem
 • prowadzenie rejestru upadków oraz zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych
 • zasady przechowywania i utylizacji odpadów biologicznych
 • BHP i bezpieczeństwo własne
 • zasady postępowanie ze zwierzętami chorymi i rannymi

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close