Oferta

OFERTA

Rynek pracy ciągle się zmienia, ulega chwilowym trendom i modom. Wiemy, że pracodawcom coraz trudniej znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, dlatego w naszych szkołach stawiamy na sprawdzone zawody, których zdobycie gwarantuje Ci podjęcie pracy ciekawej, wymagającej i pełnej pasji.

 

Opowiemy Ci pokrótce o naszych szkołach policelanych:

Jeśli ukończyłeś 18 lat (lub ukończysz w roku kalendarzowym, w którym podejmiesz naukę) i masz wykształcenie średnie (przyjmujemy również absolwentów, którzy nie przystępowali do egzaminu maturalnego lub go nie zdali) – czekamy na Ciebie!

Mamy uprawnienia szkoły publicznej. to znaczy, że podlegamy ścisłej kontroli władz oświatowych (Wydział Oświaty, Kuratorium) i spełniamy wszystkie wymogi, które stawiane są szkołom publicznym.

Słuchacze pobierający u nas naukę korzystają z tych samych praw i podlegają tym samym obowiązkom jak słuchacze typowej szkoły publicznej:

– mogą przystępować do egzaminów z kwalifikacji i uzyskać tytuł zawodowy technika

– otrzymują bezpłatnie:

legitymację

indeks

potrzebne zaświadczenia do ZUS, MOPS, WKU i innych instytucji

indywidualne konsultacje z wykładowcami

egzaminy kwalifikacyjne

świadectwo ukończenia szkoły na druku wg wzoru MEN

dyplom

 

Ponadto:

Każda grupa ma przydzielonego opiekuna.

Dyrekcja wyznacza specjalne dyżury dla słuchaczy.

Masz stałą kontrolę nad terminarzem zjazdów i planem zajęć – wszystko znajdziesz w swojej Strefie Słuchacza.

 

 

 

Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym, który zapewnia:

– oszczędność czasu

– możliwość łączenia nauki i pracy

– skupienie uwagi na najważniejszych wiadomościach

– zajęcia z przedmiotów przygotowujących do zdania egzaminów kwalifikacyjnych

Egzaminy

W każdym semestrze nauki słuchacz składa jedną pracę kontrolną z każdego nauczanego przedmiotu; otrzymanie pozytywnej oceny (co najmniej dopuszczającej) upoważnia do przystąpienia do egzaminu semestralnego. Uwaga! Jako nieliczni nie naliczamy opłat za zdawane egzaminy!

Warunki ukończenia szkoły:

  1. Pozytywna ocena z egzaminów semestralnych.
  2. Zaliczenie praktyki zawodowej w pełnym wymiarze godzin przewidzianym dla danego zawodu, potwierdzone złożeniem w sekretariacie szkoły uzupełnionej umowy o organizacje praktyk oraz dzienniczka praktyk
  3. frekwencja na poziomie minimum 50%

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close