Opiekun medyczny

Zawód: opiekun medyczny 532102

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Forma kształcenia: zaoczna

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Opiekun Medyczny to osoba, która ma za zadanie pomagać w sposób profesjonalny osobom chorym oraz osobom niesamodzielnym, zaspokajać ich podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun Medyczny weryfikuje i rozwiązuje problemy osób, które ma pod swoją opieką bez względu na stopień zaawansowania choroby czy wiek.

Do podstawowych obowiązków Opiekuna Medycznego należy:

– pomoc  i wsparcie osób chorych i niesamodzielnych,

– pomoc  swoim podopiecznym w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych,

– asysta personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,

– współpraca z zespołem  opiekuńczym i terapeutycznych.

Opiekun Medyczny to zawód zaufania publicznego dlatego niezbędne są u niego kompetencje personalne i społeczne. Powinien posiadać bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność pracy  zespole, oraz empatię, która jest bardzo ważna w kontakcie z drugim człowiekiem.

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Działalność gospodarcza i organizacja w ochronie zdrowia 10 10 20
3 Język obcy zawodowy 20 10 30
4 Komunikacja personalna i społeczna 10   10
5 Stany zagrożenia życia i zdrowia z elementami pierwszej pomocy 20   20
6 Zarys anatomii i fizjologia człowieka 20   20
7 Język migowy   20 20
8 Biopsychospołeczne funkcjonowanie osoby chorej
i niesamodzielnej
10   10
9 Organizacja pracy z osobą chora i niesamodzielną   10 10
10 Opieka i pielęgnacja człowieka 10 20 30
Ogólna liczba godzin 100 70 170
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, higienicznych opiekuńczych 55 65 120
12 Komputerowe wspomaganie w ochronie zdrowia   20 20
13 Aktywacja osoby chorej i niesamodzielnej 15 15 30
Ogólna liczba godzin 70 100 170
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 180 180 360
Praktyki zawodowe   160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec II semestru

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close