Godz. otwarcia: pn-pt 8:00 - 17:00 sb 9:00 - 14:00

Technik administracji

Zawód: TECHNIK ADMINISTRACJI

  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 2 lata, w tym czasie słuchacze mogą przystępować do organizowanych przez OKE egzaminów potwierdzających kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Technik administracji posiada kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych, przejawiające się w poszanowaniu zasad służących organizacji każdej zbiorowości ludzkiej.

Jak długo trwa nauka?

2 lata

Szkoła jest bezpłatna przez cały czas trwania nauki.

Co

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

Obsługa klienta w jednostkach administracji – zdawana na koniec IV semestru