Technik administracji

Technik administracji

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik administracji   

Symbol cyfrowy zawodu: 334306

Kierunek realizowany jest przez 2 lata, 4 semestry

Jeżeli marzysz o pracy w sektorze administracji publicznej, bądź prywatnej to idealnym rozwiązaniem jest podjęcie nauki na kierunku technik administracji w Szkole Policealnej FABRYKA ABSOLWENTÓW

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trybie kształcenia:

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– wykonywania prac biurowych w jednostce organizacyjnej,

– sporządzania dokumentów dotyczących spraw administracyjnych,

– prowadzenia postępowania administracyjnego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w:

– urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych,

– sądach,

– podmiotach gospodarczych,

– firmach ubezpieczeniowych,

– bankach,

– urzędach skarbowych.

W trakcje nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następującej kwalifikacji:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20 20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20 20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15 15
5 Język angielski zawodowy 20 30 50
6 Podstawy ekonomii 20 20
7 Elementy statystyki 20 20
8 Zarys wiedzy o państwie i prawie 20 20
9 Przepisy prawa cywilnego 20 30 50
10 Przepisy prawa pracy 20 15 20 55
11 Przepisy prawa administracyjnego 20 25 25 70
Ogólna liczba godzin 135 90 70 45 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
12 Technika i praca biurowa 30 50 40 120
13 Postępowanie w administracji 25 65 90 180
14 Finanse publiczne 40 40
Ogólna liczba godzin 30 75 105 130 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 320 320
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację w zawodzie odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki
  • dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close