Technik masażysta - Szkoła Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW

Technik masażysta

Fabryka Absolwentów - najlepsza Szkoła w mieście!

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje:
MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu

Nauka kończy się egzaminem.
Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika masażysty otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki:
2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie  stacjonarnym weekendowym (piątek, sobota, niedziela)

Opis zawodu:
W trakcie zajęć praktycznych i warsztatów z zakresu wykonywania różnych form masażu, każda osoba zostanie przeszkolona także w zakresie prowadzenia terapii pacjentów, których sprawność ruchowa jest ograniczona w wyniku urazu, choroby lub upośledzenia. Nauka obejmuje wykonywanie masażu klasycznego, medycznego, sportowego, kosmetycznego oraz refleksologii, a także fizjoterapię. Uczymy posługiwania się technikami terapeutycznymi, które mają na celu uzupełnienie kompleksowego leczenia i likwidacji procesu chorobowego, również kompensacji ubytków funkcji organizmu, a także jego adaptacji do nowych warunków.

Wybrane przedmioty:
– Podstawy przedsiębiorczości
– BHP w ochronie zdrowia
– Język migowy
– Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia
– Anatomia i fizjologia
– Anatomia topograficzna
– Zarys fizjoterapii
– Podstawy fizjoterapii
– Podstawy teoretyczne masażu
– Wybrane zagadnienia kliniczne
– Pracownia masażu
– Pracownia fizjoterapii
– Pracownia masażu medycznego
– Zagadnienia kliniczne masażu
– Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
– Fizjoterapia
– Masaż

Jeśli chcesz zapisać się na ten kierunek, pobierz podanie klikając w poniższy przycisk, a po wypełnieniu odeślij go do nas 🙂