Technik rachunkowości

Technik rachunkowości

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik rachunkowości

Symbol cyfrowy zawodu: 431103

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik rachunkowości jest  kierunkiem stworzonym dla osób, które chcą powiązać swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansowym, księgowością i ekonomią. Przed Absolwentami  tego kierunku otwierają się liczne perspektywy pracy.

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trybie kształcenia:

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie: 

– prowadzenia rachunkowości,

– rozliczania danin publicznych,

– rozliczania wynagrodzeń,

– rozliczania składek pobieranych przez ZUS,

– prowadzania analizy finansowej.

Absolwent może uzyskać zatrudnienie w : 

– biurach rachunkowych,

– towarzystwach ubezpieczeniowych,

– dziale finansowo- księgowym przedsiębiorstw,

– urzędach skarbowych,

– bankach.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji:

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10     20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20       20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20       20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15       15
5 Język angielski zawodowy 20 30     50
6 Podstawy ekonomii 20       20
7 Elementy statystyki 20       20
8 Rachunkowość przedsiębiorstw 20 75     95
9 Wynagrodzenia     30 20 50
10 Podatki i rozliczenia z ZUS     30 20 50
Ogólna liczba godzin 135 105 60 40 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Technika i praca biurowa 30 40     70
12 Prowadzenie biura rachunkowego   20 115   135
13 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych       135 135
Ogólna liczba godzin 30 60 115 135 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa       160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.36 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.65 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki
  • dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close