Technik sterylizacji medycznej - Szkoła Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW

Technik sterylizacji medycznej

Fabryka Absolwentów - Najlepsza szkoła w mieście!

Zawód: Technik sterylizacji medycznej 321104

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Policealnej Szkoły Medycznej.

Plan nauczania podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

Kwalifikacje: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Nauka kończy się egzaminem.
Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika sterylizacji medycznej otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program MEN.

Czas trwania nauki: 1 rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Opis zawodu:

Technik sterylizacji medycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji; przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń; przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji oraz prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji. Technik sterylizacji medycznej nadzoruje stan czystości sprzętu medycznego, aby spełniał wszelkie normy sterylności i nadawał się do użycia.

Wybrane przedmioty:

– Podstawy przedsiębiorczości

– BHP

– Anatomia i fizjologia

– Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia

– Elementy mikrobiologii z epidemiologią

– Organizacja ochrony zdrowia

– Technologia mycia i dezynfekcji wyborów medycznych

– Dekontaminacja sprzętu endoskopowego

– Podstawy instrumentarium medycznego

– Procedury mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego

– Pracowania sterylizacji medycznej

Jeśli chcesz zapisać się na ten kierunek, pobierz podanie klikając w poniższy przycisk, a po wypełnieniu odeślij go do nas 🙂