Technik usług kosmetycznych

Technik usług kosmetycznych

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Symbol cyfrowy zawodu: 514207

Zajęcia realizowane są przez 2 lata, 4 semestry

Na kierunku Technik usług kosmetycznych Zdobędziesz wiedzę z zakresu kosmetyki upiększającej i leczniczej. Nauczysz się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych ciała oraz Zgłębisz tajniki prowadzenia i organizacji gabinetu kosmetycznego.

Z dyplomem Technika usług kosmetycznych zdobędziesz wymarzoną pracę ! 

Organizacja zajęć

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku: Technik usług kosmetycznych, nabędzie umiejętności w zakresie:

– przeprowadzania diagnozy kosmetycznej,

– wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających,

– udzielania porad kosmetycznych,

– organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego.

Po ukończeniu kierunku Słuchacz może podjąć pracę w: 

– gabinetach kosmetycznych,

-salonach odnowy biologicznej,

-salonach SPA,

Absolwent ma także możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej.

W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z następujących kwalifikacji : 

K1 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (A.61.)

K2 – Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (A.62.)

 

L.p. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Semestr Razem
I II III IV
Zajęcia w kształceniu ogólnym
1 Podstawy przedsiębiorczości 10 10 20
Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20 20
3 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20 20
4 Komunikacja personalna i społeczna 15 15
5 Język angielski zawodowy 20 30 50
6 Podstawy dermatologii 40 40
7 Chemia kosmetyczna 35 35
8 Organizacja salonu 20 20 40
9 Kosmetyka twarzy, szyi i dekoltu 20 40 60
10 Kosmetyka dłoni, stóp i ciała 20 40 60
Ogólna liczba godzin 135 105 40 60 340
Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym
11 Zabiegi kosmetyczne twarzy, szyi i dekoltu 30 60 80 170
12 Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała 55 115 170
Ogólna liczba godzin 30 60 135 115 340
Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 160 160
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.61 odbywać się będzie pod koniec III semestru
Egzamin potwierdzajacy kwalifikację AU.62 odbywać się będzie pod koniec IV semestru

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobierania nauki
  • dokumenty rekrutacyjne dostępne w sekretariacie

Korzystanie ze strony oznacza akceptację Polityki Prywatności Cookies więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close