Technik usług kosmetycznych

Fabryka Absolwentów - Najlepsza szkoła w mieście!

Zawód:
Technik usług kosmetycznych
514207

 

Nauka zawodu jest realizowana w
ramach Szkoły Policealnej.

Plan nauczania podbudowa
programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie.

 

Kwalifikacje:
FRK.04. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych

Nauka kończy się egzaminem.
Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technika
usług kosmetycznych otrzymują dyplom wydany przez okręgową komisję
egzaminacyjną.

 

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizujemy program
MEN.


Czas trwania nauki:
2 lata tj 4 semestry, zajęcia  odbywa się w systemie zaocznym

 

Opis zawodu:

Zawód technik usług kosmetycznych jest zawodem usługowym należącym do branży administracyjno-usługowej, mieszczącym się w
sferze usług publicznych. Odbiorcy tych usług są grupą konsumentów o bardzo wysokich oczekiwaniach. Ich powroty do salonu kosmetycznego zależą od jakości wykonywanych usług oraz atmosfery panującej w gabinecie.

Kosmetyczka prowadząca własną działalność jako przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem kosmetycznym oraz zarządzania personelem zgodnie z obowiązującymi dyrektywami unijnymi SANEPiD-u, PPOŻ, BHP i Kodeksu Pracy.

 

Wybrane przedmioty:

Podstawy przedsiębiorczości
BHP w gabinecie kosmetycznym
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w kosmetyce
Podstawy anatomii i fizjologii
Podstawy dermatologii
Kosmetyka z podstawami fizykoterapii
Pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej
Pracownia makijażu i stylizacji
Pracownia kosmetyki twarzy, dłoni i ciała
Organizacja salonu
Kosmetyka dłoni, stóp i ciała
Zabiegi kosmetyczne dłoni, stóp i ciała

Jeśli chcesz zapisać się na ten kierunek, pobierz podanie klikając w poniższy link, a po wypełnieniu odeślij go do nas 🙂