Technik weterynarii - KKZ - Szkoła Policealna FABRYKA ABSOLWENTÓW

 

TECHNIK WETERYNARII to nie zawód!
To połączenie powołania z pasją, które daje ogromną satysfakcję z możliwości pomagania. Jeśli to czujesz, chcesz pomagać, gdy boli, asystować w zabiegach oraz zapobiegać chorobom u zwierzaków – ukończ kwalifikacyjny kurs zawodowy

Kwalifikacyjny Kurs Zzawodowy

Forma nauczania:  zaoczny, stacjonarny
Symbol cyfrowy zawodu: 324002
Kwalifikacje:

ROL.11  Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ ONLINE!

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w zakresie kwalifikacji ROL.11 i ROL 12, przeprowadzanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin zawodowy, otrzyma świadectwo potwierdzające umiejętności w zakresie danej kwalifikacji oraz prawo do wykonywania zawodu.

Kto może uczestniczyć w kkz?

W kursie może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat i posiada wykształcenie średnie (matura nie jest wymagana) 

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu

Zaświadczenie MEN o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w języku polskim i angielskim.·       
Suplement do zaświadczenia zawierający program kursu.
·  
Świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wydane przez OKE.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i tytuł zawodowy

Osoba, która zda egzamin,  otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik weterynarii – ROL.11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt oraz ROL.12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych oraz posiada wykształcenie średnie otrzyma:
    
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
tytuł zawodowy technika weterynarii,      
prawo do wykonywania zawodu,
       
suplementw języku angielskim Europass uprawniający do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w krajach Unii Europejskiej.

KLIKNIJ ABY SIĘ ZAPISAĆ ONLINE!

Nauczysz się między innymi:

·      charakteryzować budowę anatomiczną zwierząt oraz podstawowe procesy fizjologiczne
     
rozpoznawać zewnętrzne objawy zaburzeń stanu zdrowia zwierząt, w tym objawy chorób
   
wykonywać czynności techniczne podczas weterynaryjnych zabiegów leczniczych i chirurgicznych
       
podawać zwierzętom produkty lecznicze,
wykonywać weterynaryjne zabiegi pielęgnacyjne, sanitarno – higieniczne i fizykoterapeutyczne
       
wykonywać czynności techniczne dotyczące badania zwierząt
       
pobierać próbki do badań laboratoryjnych
       
wykonywać czynności laboratoryjne w ramach analitycznych badań krwi i moczu zwierząt, oraz badań mięsa na obecność włośni
       
współpracować z lekarzem weterynarzem

Będziesz mógł pracować w:

·       
lecznicach i przychodniach dla zwierząt
       
punktach weterynaryjnych
     
zakładach higieny weterynaryjnej
       
laboratoriach weterynaryjnych
       
rzeźniach
       
zakładach inspekcji weterynaryjnej
       
przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierzętami hodowlanymi