Technik weterynarii

Technik weterynarii

Uzyskany tytuł zawodowy: Technik weterynarii

Symbol cyfrowy zawodu: 324002

Zajęcia realizowane są 2 lata, 4 semestry

Technik weterynarii pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt. Wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

Zajęcia realizowane są w trzech trybach kształcenia:

System zaoczny: zajęcia realizowane są w soboty i niedziele co dwa tygodnie. Tryb dostosowany dla osób pracujących.

Korzyści dla Absolwentów

Absolwent po ukończeniu kierunku nabędzie umiejętności w zakresie:

– prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz towarzyszących człowiekowi, 

– wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt,

– wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt,

– wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt,

– wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,

– wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań.

 

 W trakcie nauki zdają Państwo egzamin organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną 
z następujących kwalifikacji: 

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt

RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

 

L.p.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Semestr

Razem

I

II

III

IV

Zajęcia w kształceniu ogólnym

1

Podstawy przedsiębiorczości

10

10

 

 

20

Zajęcia w kształceniu zawodowym teoretycznym

2

Bezpieczeństwo i higiena pracy

15

 

 

 

15

3

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

15

 

 

 

15

4

Komunikacja personalna i społeczna

15

 

 

 

15

5

Język angielski zawodowy

20

 

 

 

20

6

Przepisy ruchu drogowego

 

 

10

 

10

7

Anatomia i fizjologia zwierząt

40

 

 

 

40

8

Produkcja zwierzęca

30

40

 

 

70

9

Medycyna weterynaryjna

20

25

25

25

95

10

Nadzór i kontrola weterynaryjna

 

 

 

25

25

11

Inseminacja i rozród zwierząt

 

25

 

 

15

Ogólna liczba godzin

165

100

35

50

340

Zajęcia w kształceniu zawodowym praktycznym

13

Anatomia i fizjologia praktyczna

 

30

 

 

30

14

Prowadzenie produkcji zwierzęcej

 

20

35

 

55

15

Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierząt

 

 

30

 

30

16

Diagnozowanie chorób zwierząt

 

25

30

 

55

17

Profilaktyka i leczenie chorób zwierząt

 

 

35

85

120

18

Wykonywanie nadzoru i kontroli weterynaryjnej

 

 

 

30

30

Ogólna liczba godzin

0

75

140

125

340

Całkowita liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

175

175

175

175

700

Praktyka zawodowa

 

 

 

160

160

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.10. odbywać się będzie pod koniec III semestru

Egzamin potwierdzający kwalifikację RL.11. odbywać się będzie pod koniec IV semestru

 

Warunki rekrutacji:

· świadectwo ukończenia szkoły średniej,  (oryginał, odpis, duplikat lub kopia poświadczona przez notariusza),

 

 

Zainteresowala Cie nasza oferta? zamow nasz newsletter!

Kontakt

ul. Staszica 5 20-081 Lublin
tel. 81 446 79 49; 730 469 777
Infolinia: 609 900 423
Dzial szkolen: 693 843 697
Poniedzialek - Piatek 8:00 - 17:00
Sobota 9:00 - 14:00