fabrykaabsolwentow.pl

Blog o finansach, pracy oraz biznesie.

Biznes

Handel wymienny – wszystko co musisz wiedzieć

Handel wymienny – wszystko co musisz wiedzieć

Handel wymienny sięga swoimi korzeniami do czasów starożytnych. Już wtedy na targowiskach czy po prostu między sobą ludzie handlowali wszelkimi dobrami, które dało się tylko wymienić. Od trzody chlewnej przez dary, jakie daje natura po wytwory rzemieślnicze czy elementy uzbrojenia. Tak jest po dzień dzisiejszy z wyjątkiem formy i skali handlu wymiennego. Warto się temu przyjrzeć. Szczególnie że rośnie popularność serwisów typu Vinted czy innych pokrewnych. Gdzie występuje sprzedaż za pomocą wymiany towaru swoich mniej potrzebnych rzeczy. Warto korzystać z tego typu okazji można za małe pieniądze zdobyć naprawdę cenną rzecz, którą przez być może niewiedzę sprzedawca wystawił na aukcji. Właśnie w takich przypadkach można zarobić naprawdę duże pieniądze.

Z tego artykułu dowiesz się:

  • czym jest handel wymienny
  • jakie są jego sposoby
  • czy ten typ handlu to wygoda, a może dyskomfort

Handel wymienny – kilka słów

Jeśli chodzi o zadanie samego handlu, to należą do niego przesuwanie różnego typu wyrobów, które zostały wytworzone przez takie dziedziny jak rolnictwo czy szeroko pojęty przemysł. Na wpływ rozwoju handlu mają również ważną rolę inne działy produkcji. Należą one do kręgu tak zwanych stref konsumpcyjnych, czyli inaczej mówiąc spożycia. Odbywa się to wszystko z pomocą skonkretyzowanej wymiany towarowej, która jest realizowana przez obrót towarów.

Sposoby handlu wymiennego

Literatura przedmiotu wyróżnia trzy podstawowe, następujące formy handlu wymiennego:
– wymiana nieekwiwalentna, to taki rodzaj handlu wymiennego gdzie następuje wymiana dóbr o kompletnie różnej wartości. Dzieje się to w ten sposób, że jeden ze sprzedających ma uprzywilejowaną pozycję i w jej wyniku odnosi znacznie większe korzyści. Czy jest to etyczne? Dlatego w prawach rynku mamy zapisane, że jeśli ktoś nie ma świadomości wartości danego przedmiotu po prostu na tym traci,
– wymiana bezpośrednia, odbywa się poprzez wymianę danego dobra na inne dobro bez użycia pieniądza,
– wymiana ekwiwalentna, to rodzaj handlu wymiennego polegający na wymianie dóbr o zbliżonej wartości. Tutaj obie strony są równorzędne i odnoszą w tym wypadku takie same korzyści.

handel wymienny

Wygoda czy dyskomfort

Prawda jest taka, że długo przed tym jak człowiek zdobył się na wymyślenie waluty jaką jest pieniądz. Funkcjonował tak zawny handel wymienny. Jedną z form była wymiana bezpośrednia tak zwany barter. Wymiana następowała po otrzymania od obu stron sprzedających danego towaru nawzajem bez możliwości zapłaty pieniądzem, który wtedy jeszcze po prostu nie istniał. Obie strony uzgodniły daną wartość towaru i dążyły do tego, by bilans końcowy był możliwie bliski zeru.

Był to zdecydowanie jeden z pierwszych systemów ekonomicznych danego społeczeństwa, które po prostu nie znały takiego elementu życia codziennego dziś jakim jest pieniądz. Dlatego, że zwyczajnie się jeszcze nim nie posługiwali. Ludzie nie mieli potrzeb takich jak posiadanie aspektu, który pozwalałby na mierzenie wartości i takiego, który służyłby za płacidło. W związku z tym wymiany dokonywało się w naturze. W obecnych czasach tego typu opcji wymiany używa się nadal w handlu z krajami cierpiącymi na brak walut wymienialnych. Również w celu obejścia istotnych restrykcji walutowych.

Udostępnij