fabrykaabsolwentow.pl

Blog o finansach, pracy oraz biznesie.

Biznes

Jak zwiększyć szanse absolwentów uczelni na rynku pracy?

Jak zwiększyć szanse absolwentów uczelni na rynku pracy?

Przejście z „życia studenckiego”do zawodowego jest dla absolwenta szkoły wyższej poważnym wyzwaniem. Obowiązkiem uczelni jest zorganizowanie procesu dydaktycznego w taki sposób, aby uczniowie posiadający określone kwalifikacje, mogli odnaleźć się zarówno w roli pracowników, jak i przedsiębiorców.

Erasmus+, czyli inwestycja w przyszłość

Uczelnie wspierające program Erasmus+ istotnie pomagają swoim uczniom w odniesieniu sukcesu zawodowego. Program ten – finansowany przez Unię Europejską – wspiera wymianę studencką między współpracującymi ze sobą uczelniami. Osoby podejmujące np. studia w Wałbrzychu mogą w ramach programu kontynuować je za granicą, a także podejmować staże w ośrodkach naukowych i innych podmiotach funkcjonujących na terenie Unii. Erasmus+ poszerza horyzonty i ułatwia zdobycie tak ważnego w życiu zawodowym doświadczenia.

Wsparcie ze strony przedsiębiorców

Osoby podejmujące studia w Wałbrzychu mogą zyskać wsparcie ze strony przedsiębiorców. Jak? Jest to możliwe m.in. w ramach organizowanych przez uczelnie spotkań z potencjalnymi pracodawcami. Dzięki nim studenci mogą nawiązać nowe kontakty zawodowe, a także doskonalić swoje umiejętności zawodowe pod kątem przyszłej pracy. W trakcie prelekcji, spotkań i targów studenci poznają też rynek, a także uczą się samodzielnego tworzenia miejsc pracy już jako przedsiębiorcy. Takie spotkania pozwalają lepiej przygotować się na to, co w „życiu zawodowym”czeka absolwentów.

Inwestycja w skuteczne metody nauczania

Teoria jest ważna, ale nie wolno jej przeceniać. W procesie nauczania jeszcze ważniejsze jest opanowanie umiejętności praktycznych i ich wykorzystanie w konkretnej sytuacji. Studia Wałbrzych to przede wszystkim:

  • skupienie się na indywidualnych cechach studentów i wykorzystanie ich w procesie nauczania,
  • udoskonalanie procesu edukacyjnego poprzez inwestowanie w zaplecze do praktycznej nauki,
  • inwestycja w nowoczesne metody nauczania, w tym również z wykorzystaniem sieci Internet.

Wsparcie kształcenia podyplomowego

Studia podyplomowe to istotne wsparcie dla osób, które chcą rozpocząć pracę w konkretnej specjalizacji. Rolą uczelni jest przygotowanie kierunków, na których – w trybie stacjonarnym lub zdalnym – można uzupełniać swoją wiedzę zawodową. Dzięki temu absolwent kierunku podyplomowego jest jeszcze lepiej przygotowany na wymagania stawiane przez rynek zawodowy.

Reasumując, wsparcie ze strony uczelni to klucz do sukcesu zawodowego jej uczniów. Dlatego tak ważne są różnego rodzaju programy i aktywności realizowane przez szkoły wyższe.

Udostępnij