fabrykaabsolwentow.pl

Blog o finansach, pracy oraz biznesie.

Biznes

Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Decydując się otwarcie własnej działalności gospodarczej należy liczyć się ponoszeniem określonych kosztów. Co należy do nich zaliczyć? Ile kosztuje prowadzenie firmy? Odpowiadamy.

Podatek dochodowy czyli podstawowy koszt prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawowe koszty działalności gospodarczej to przede wszystkim podatek dochodowy, którego wysokość uzależniona jest nie tylko od wysokości osiąganych dochodów (przychodów), ale również wybranej formy opodatkowania. Otwierając firmę można bowiem obecnie wybrać jedną z trzech dostępnych form, a mianowicie:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa) – podatek w wysokości 12% lub 32% naliczany od dochodu;

  • podatek liniowy – jedna stawka w wysokości 19% dochodów;

  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – od 2 do 17% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Poza wymienionymi wyżej formami opodatkowania funkcjonuje jeszcze karta podatkowa, jednak jest ona obecnie dostępna wyłącznie dla tych przedsiębiorców, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie.

Koszty prowadzenia działalności – składki ZUS

Podatek to nie jedyny koszt prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ obowiązkowe są również składki ZUS, czyli składki społeczne oraz zdrowotne. Te pierwsze w standardowej wersji wynoszą obecnie 1418,48 złotych, jednak początkujący przedsiębiorcy mogą przez pewien okres płacić je na preferencyjnych warunkach (341,72zł) lub nie płacić wcale (ulga na start przez pół roku). Składka zdrowotna uzależniona jest natomiast obecnie od wysokości dochodów osiąganych przez firmę, co powoduje, że każdy przedsiębiorca może ponosić różne koszty. Z reguły jest to 9% dochodu osiągniętego w danym miesiącu, jednak inna stawka obowiązuje w przypadku ryczałtu oraz karty podatkowej. Co istotne składka zdrowotna nie stanowi obecnie kosztu uzyskania przychodu, co powoduje, że nie można odliczyć jej od podatku.

Prowadzenie działalności gospodarczej – inne koszty

Koszty prowadzenia działalności gospodarczej w większości przypadków nie ograniczają się do podatków oraz składek ZUS, ponieważ obejmują również opłaty ponoszone w wyniku specyfiki funkcjonowania firmy. Przykładem może być koszt:

  • zatrudniania pracowników, który obejmuje nie tylko ich pensje (brutto wraz z kosztem pracodawcy), ale również wydatki związane z organizacją i funkcjonowaniem danego stanowiska pracy;

  • wynajmu lokalu, który obejmuje również opłaty za media, czy wydatki związane z jego przystosowaniem do potrzeb danej firmy;

  • usług księgowych, ponieważ większość firm zleca obecnie obsługę zewnętrznym podmiotom;

  • zakupu niezbędnych narzędzi, czy oprogramowania, ponieważ firma nie może bez nich funkcjonować i osiągać zysków.

Podsumowując należy stwierdzić, że to, ile kosztuje prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce uzależnione jest od wielu różnych czynników. Chodzi bowiem nie tylko o wielkość firmy, ale również specyfikę jej działalności, czy wysokość osiąganych dochodów. W efekcie decydując się na bycie przedsiębiorcą należy wcześniej przeliczyć przyszłe koszty, co pozwoli określić opłacalność danego biznesu.

Udostępnij